Utdrag fra "We have not forgotten"

av Salman Natour. Fremført av Trond Peter Stamsø Munch under MOTforestillinger III - Nakba uten ende? Oversatt til norsk av Marius Kolbenstvedt.

Go to link