Susan Abulhawa
Eléonore Merza Bronstein
Gisle Hass
Motaz Habbash
Kari Veiteberg
Trond Peter Stamsø Munch
Eléonore Merza Bronstein
Eléonore Merza Bronstein
Eitan Bronstein Aparicio
Trond Peter Stamsø Munch
Ingvild Holtet Bygdnes
Henriette Blakstad
Henriette Blakstad
Kjetil Møster og Hanne Dieserud
Panel-samtale
Tale Næss og Akram Musallam
Da Shimon Peres ga meg godteri
Da Shimon Peres ga meg godteri
Kim Haugen
Henriette Blakstad
Wala
Utdrag fra “Morgen i Jenin”
Tale Næss
Trond Peter Stamsø Munch
Gisle Hass
Conversation with Akram Musallam
Akram Musallam
Tale Næss
Akram Musallam
Akram Musallam
Bjørn Moan
Atef Abu Saif
Bjørn Moan
Ingvild Holtet Bygdnes
Kathrine Jensen
Conversation with Susan Abulhawa
Eitan Bronstein Aparicio
Susan Abulhawa
Asbjørn Øverås
Eitan Bronstein
Eléonore Merza Bronstein
Eitan Bronstein
De-Colonizer
De-Colonizer
Eléonore Merza Bronstein